ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Pilóta Panzió (továbbiakban „Panzió”) az európai uniós adatvédelmi irányelvekre vonatkozó szabályozásnak megfelelően (216/679 GDPR Eu. rendelet, ) a személyes adatok védelme, és az önrendelkezési jog tiszteletben tartása érdekében tájékoztatja Önt személyes adatainak kezeléséről.

 Az adatkezelő neve: Pilóta Panzió tulajdonosa: Fehér T és Társa Kft

 Az adatkezelő címe: 6724 Szeged Körtöltés u 29

 Elérhetősége:

telefon: 06 62 659 183

honlap: www.pilotapanzio.hu

honlap tárhely szolgáltató http://www.dima.hu

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében a Fehér T és Társa Kft. az adatkezelő. Kft által kezelt személyes adatokat a Recepciós munkavállalói ismerhetik meg, valamint a törvényileg meghatározott hatósági – közfeladatot ellátók. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok a dima.hu szerverén kerülnek tárolásra, valamint a Booking.com és a szállás.hu által kezelt adatokat kapjuk meg foglalás esetén.

Céges szálláshelyfoglalás esetén: Kapcsolat tartó teljes neve, e-mail cím, telefonszám, cég neve, cég címe, Számlázási adatok: pld. adószám.

Az Ön személyes adataihoz hozzáférésre jogosult alkalmazottainkat a munkaszerződésük mellékletét képező Titoktartási kötelezettség terheli és tudatában vannak annak, hogy a személyes adatokat kizárólag az adott feladat jogszerű teljesítéséhez használhatják, valamint hogy titoktartási kötelezettségük a munkaszerződésük megszűnése után is fennáll. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén tisztában vannak a büntetőjogi következményekkel.

Ön – Önök mint érintett kérelmezheti(-k) az adatkezelőnél: Fehér T és Társa Kft-nél

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről.
  • személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak- a kötelező adatkezelés kivételével – törlését.

Az Ön – Önök által szolgáltatott és kezelt adatok:

sorsz
1 Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve Vendégkönyv
2 Az adat felsorolása Név:Állampolgárság, vagy hontalan státuszSzületési hely és idő:Lakcím:Külföldinél (útlevél vagy tartózkodási engedély száma:

Belépés /határállomás/ helye és ideje)

 

Belföldinél személyi igazolvány száma:

 

Érkezés és távozás ideje:

Vendég saját kezű aláírása.

 

3 Az adat formája, tárolási mód Papír alapon
4 Az adatra vonatkozó kezelési cél Hatósági adatszolgáltatás
5 Az adatra vonatkozó kezelési jogalap 2007 évi. II. törvény és a 114/2007. (V. 24.) végrehajtási rendelete
6 Az adatra vonatkozó tárolási idő, tervezett törlési idő 2 év (Minden évben újat kell nyitni és Március 25-ig leadni a Bevándorlási hivatalnak.)
7 Az adattal érintettek köre Vendég
8 Az adat forrása Vendég
9 Az adat továbbítása Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal   Regionális Igazgatósága
10 A szervezeten belüli, adatfeldolgozók beosztásának megnevezése Ügyvezetők és a Recepciósok
11 Az adat fizikai, vagy elektronikus tárolási módja Papír alapon
12 Az adott adatcsoport elérésének lehetősége a cég hozzáférési – jogosultsági rendszerében Vendégkönyv
13 Az adatcsoport hozzáférésre jogosultak köre Ügyvezetők. és a Recepciósok valamint a Bevándorlási hivatal
sorsz
1 Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve Szállásfoglalás
2 Az adat felsorolása Név:Telefonszám:E-mail:Nyilvántartásba vétel napja:
3 Az adat formája, tárolási mód papír alap, fájl formátum
4 Az adatra vonatkozó kezelési cél Szálláshely foglalás
5 Az adatra vonatkozó kezelési jogalap A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény2009. évi LXXVI. törvény
6 Az adatra vonatkozó tárolási idő, tervezett törlési idő A szálláshely szolgáltatás igénybevételéig, vagy a foglalás törléséig – lemondásáig, számlázásban szereplő adatok a számviteli törvény alapján 8 év
7 Az adattal érintettek köre Szolgáltatást igénybe venni szándékozó
8 Az adat forrása Szolgáltatást igénybe venni szándékozó
9 Az adat továbbítása ( csak a számlázás esetén).  Hatóság részére.
10 A szervezeten belüli, adatfeldolgozók beosztásának megnevezése Ügyvezetők (és a recepciósok a szálláshely elfoglalása előtt)
11 Az adat fizikai, vagy elektronikus tárolási módja Papír és fájl alapú tárolás
12 Az adott adatcsoport elérésének lehetősége a cég hozzáférési – jogosultsági rendszerében Foglalás nyilvántartás
13 Az adatcsoport hozzáférésre jogosultak köre Ügyvezetők és Recepciósok
14 Adatkezelés szükségessége Szálláshely biztosítása
15 Arányossági vizsgálat értékelése A jogszabályi előírások alapján meghatározott mértékű adatok kerülnek rögzítésre.

 

Az adatkezelés időtartama: Szobafoglalás esetén a foglalás időpontjától számított 5 év időtartamig. A foglalás lemondásának esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. Számviteli bizonylat keletkezése esetén a számvitelről szóló 2000.évi C.tv előírásainak megfelelően 8 év.


Kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése

Az adatkezelés célja: A Fehér T és Társa Kft mint adatkezelő a balesetek megelőzése, a testi épség védelme érdekében, valamint az esetleges szabálysértések, vagyon elleni bűncselekmények megelőzése céljából a panzióban elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet. A panzió nem üzemeltet elektronikus megfigyelőrendszert a szolgáltatást igénybevevő vendégek megfigyelése céljából, nem célja viselkedésüknek befolyásolása. Így nem található kamerarendszer a privát szféra biztosítására hivatott helyiségekben, illemhelyen, valamint a vendégek elszállásolására szolgáló helyiségekben (melyek alól kivétel a közösségi helyiségek pld: Bár rész, gépjármű parkoló). Az üzemeltetett kamerarendszer hangot nem rögzít. A panzió vezetése elkötelezett amellett, hogy kizárólag a vendégek által is megismerhető, nyilvános pozícióval rendelkező kamerák 4 darab üzemeljenek a vállalkozás területén. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos tájékoztatóját jelen adatkezelési tájékoztató melléklete tartalmazza.

 

A kezelt adatok köre: A panzió területére belépő személyek kamerarendszeren látszódó arcképmása.

Az adatkezelés jogalapja: Vendégek esetében az érintett személy önkéntes hozzájárulása, a panzió területre történő belépéssel az adatkezelő a hozzájárulást megadottnak tekinti.

Az adatkezelés időtartama: A 2005.évi CXXXIII. törvény alapján 3 nap.

Az Ön – Önök jogainak megsértése esetén az alábbiakban felsoroltakhoz fordulhat jogorvoslatért:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf. 5., tel.: + 36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu ) fordulhat.

A területileg illetékes Törvényszékhez bírósági jogorvoslatért és kártérítésért. A bírósági eljárásra vonatkozó szabályokat részletesen az Infotv. 22. §-a és a PTK. tartalmazza.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő: Fehér T és Társa Kft. elérhetősége és címe a tájékoztató elején olvasható.